1/2021, 43.vuosikerta

05
08

MUSISOIVIEN JA KIRJOITTAVIEN NAISTEN ELÄMÄT, YLISUKUPOLVISET VERKOSTOT JA HUOLENPIDON ETIIKKA

FT, dosentti Susanna Välimäki on taiteiden tutkimuksen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. (susanna.valimaki@helsinki.fi) Arvio teoksesta: Astrid Swan: Viimeinen kirjani:
5 min read
05
08

SISÄPIIREJÄ JA SUKUPUOLIJAKOJA? MUSIIKINTUTKIMUKSEN SYRJINTÄKYSELY HERÄTTI KESKUSTELUA

FT Elina Seye on Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtori Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaineessa. Hän on Suomen etnomusikologisen seuran puheenjohtaja. FT Milla
4 min read
05
08

REHELLISTÄ MUSIIKKIA SHERWOODISSA: SKENE- JA ALAKULTTUURITEORIASTA 1970- JA 1980-LUKUJEN KERAVALAISEN MUSIIKKIKULTTUURIN VALOSSA

Juho Hänninen on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta, joka valmistelee väitöskirjaa nuorisokulttuurin osallistumisen ja elämänkulun suhteesta (European University Institute). Artikkeli on
29 min read
05
08

LYHYESTI: SÄVELTÄMINEN ALAKOULUN MUSIIKKILUOKILLA -SÄVELLYTTÄMINEN JA SÄVELLYTTÄJÄTYYPIT

Filosofian maisteriksi keväällä 2021 valmistuva Ronja Haaja opiskelee Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan musiikkikasvatus ja on lisäksi musiikkipedagogiopiskelija (AMK) Jyväskylän ammattikorkeakoulussa pääinstrumenttinaan
7 min read
05
08

KAHDEN KULTTUURIN VÄLISSÄ – VERTAILEVA ANALYYSI TŌRU TAKEMITSUN TEOKSISTA NOVEMBER STEPS (1967) JA AUTUMN (1973)

Nuutti Huhtilainen viimeistelee musiikkitieteen opintojaan Helsingin yliopistossa ja opiskelee ohella orkesterinjohtoa Panula-Akatemiassa. Musiikintutkimuksen kentällä hänen kiinnostuksensa on suuntautunut japanilaiseen ja
10 min read
05
08

KEVÄÄN TUNNELMISSA

PhD Nina Öhman on Musiikin suunnan päätoimittaja. Kevään saapuminen ja koronaviruspandemian heikentymisen merkit ovat herättäneet toiveikkaita ajatuksia musiikillisen elämän elpymisestä
2 min read