Julkaise Musiikin suunnassa

Oletko kiinnostunut julkaisemaan Musiikin suunta -verkkolehdessä? Julkaisemme musiikkia erityisesti kulttuurisesta näkökulmasta tieteellisen kriittisesti mutta samalla yleistajuisesti käsittelevää sisältöä.

Voit tarjota esimerkiksi artikkelia, kolumnia, katsausta ajankohtaisesta aiheesta, kirjoitusta musiikintutkimuksen metodologiasta, raporttia musiikintutkimukseen liittyvästä tapahtumasta tai arviota (kirjallisuudesta, äänitejulkaisusta tai esityksestä). Kannustamme tarjoamaan perinteisten teksiten lisäksi videoita, äänimateriaalia ja sarjakuvia. Myös dynaaminen materiaali (esimerkiksi JavaScriptillä) on toteutettavissa.

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia esimerkiksi jonkin seminaarin tai konferenssin ympärille keskittyneistä teemanumeroista. Rohkaisemme lämpimästi myös opiskelijoita tarjoamaan esimerkiksi seminaaritöihin pohjautuvia artikkeleitaan lehteen, joka on hyvä kanava tuoda omaa tutkimustaan julki. Kannustamme kirjoittajia myös yhteiskunnalliseen keskusteluun musiikintutkimuksellisista aiheista.

1. Ennen kuin tarjoat kirjoitustasi, ota yhteys lehden päätoimittajaan.

2. Musiikin suunta julkaisee pääsääntöisesti suomenkielistä sisältöä.

3. Kirjoita teksti jollakin yleisellä tekstinkäsittelyohjelmalla. Tallenna teksti Word- tai rtf-tiedostona. Tekstin voi toimittaa toimitukselle sähköpostin liitetiedostona.

4. Varsinaisten artikkelien pituus on 20 000–40 000 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien). Arviot, kolumnit, raportit ja vastaavat tekstit voivat olla myös lyhyempiä.

5. Tekstissä ei käytetä kursivoinnin lisäksi muita korostuksia, ja koko tekstissä on käytettävä pelkästään yhtä tekstifonttia.

6. Mikäli tekstissä esiintyy kokonaisten teosten nimiä, ne tulee kursivoida. Tämä koskee myös esimerkiksi levyjen nimiä. Yksittäiset laulut sen sijaan kirjoitetaan lainausmerkkeihin ilman kursiivia. Myös yksittäisten lukujen tai artikkelien nimet laitetaan lainausmerkkeihin.

7. Kaikki suorat lainaukset on esitettävä suomenkielisinä. Tästä voidaan poiketa vain erityistapauksissa. Mikäli lainaus on pitkä, se tulee muotoilla omaksi kappaleekseen.

8. Laulujen sanoja ei yleensä tarvitse kääntää. Sanoitusten suorassa lainaamisessa on kuitenkin syytä noudattaa tarkkaa harkintaa ja pyrkiä pitämään niiden määrä mahdollisimman vähäisenä.

9. Ala- ja loppuviitteitä ei ole mahdollista käyttää lainkaan. Muokkaa mahdolliset ala- ja loppuviitteet osaksi itse tekstiä.

10. Lähdeviitteet tulee merkitä tekstiin muodossa (Middleton 1990: 101). Lähdeluetteloon julkaisut merkitään seuraavan mallin mukaisesti:

  • Middleton, Richard 1990. Studying Popular Music. Milton Keynes & Philadelphia: Open University Press.
  • Frith, Simon 1988. Rockin potku. Nuorisokulttuuri ja musiikkiteollisuus. [Alkuteos: Sound Effects.] Suom. Hannu Tolvanen. Suomen etnomusikologinen seura ry:n julkaisuja 1. Tampere: Vastapaino.
  • Gronow, Pekka 1975. “Populaarimusiikki Suomessa”. Aika on aikaa… Tutkielmia poploresta. Toim. Seppo Knuuttila. Toinen painos. Helsinki: Gaudeamus, 33-64.
  • Leisiö, Timo 2001. “Läntisen Euraasian laulututkimuksen haasteita ja näköaloja”. Musiikin suunta 23 (1): 97–119.
  • Opetusministeriö 2000. “Tekijänoikeus”. http://www.minedu.fi/opm/tekijanoikeus/index.html (tarkistettu 11.10.2001).

11. Kaikki nuottiesimerkit, kuvat ja muu graafinen aineisto tulee toimittaa erillisinä kuvatiedostoina. Myös kaaviot kannattaa toimittaa kuvatiedostoina. Tekstiin tulee lisätä merkintä siitä, mihin kohtaan mikäkin esimerkki tai kuva kuuluu. Kuvien yhteyteen tulee merkitä aina kuvien lähde ja oikeudenhaltija. Huomaathan, että julkaisuluvan hankkiminen oikeudenhaltijalta on kirjoittajan vastuulla.

12. Tekstin yhteyteen voidaan lisätä myös ääni- ja videomateriaalia. Jos materiaali on jo julkaistua (esim. YouTube- tai SoundCloud-sisällöt) voidaan linkki upottaa tekstiin kuvan tavoin. Merkitse tekstiin kohta, jossa haluat linkin näkyvän: kirjoita kohtaan linkki ja kuvaileva teksti. Jos materiaalia ei ole julkaistu (esim. kenttäaineistot), voidaan aineisto tekijänoikeuksien rajoissa julkaista lehden omalla alustalla. Tällöin on mielekkäintä toimittaa materiaali tiedostona lehden toimitukselle, jotta se voidaan ladata lehden omalle Youtube- tai SoundCloud-kanavalle. Varmistathan, että sinulla on esimerkiksi sitaattioikeuden piirissä määritelty lupa materiaalin käyttöön.

13. Toimitus pidättää itsellään oikeuden kirjoitusten muokkaamiseen.
Kysy tarvittaessa lisäohjeita lehden päätoimittajalta.