2 min read

KEVÄÄN TUNNELMISSA


PhD Nina Öhman on Musiikin suunnan päätoimittaja.

Kevään saapuminen ja koronaviruspandemian heikentymisen merkit ovat herättäneet toiveikkaita ajatuksia musiikillisen elämän elpymisestä ja tutkimuskenttien vilkastumisesta. Optimistina luotan siihen, että elävän musiikin esittäminen ja tutkiminen “lähitapahtumana” käynnistyy jälleen pian. Samalla optimismiani varjostaa huoli humanististen alojen elinvoimaisuudesta. Jo pitkään, markkinahenkisyys ja yhä vähenevät resurssit yliopistoissa ovat kiristäneet kamppailua musiikkitieteellisen tutkimuksen ja opetuksen arvojen puolesta. Aihetta on aiemmin käsitelty myös tässä julkaisussa, katso esim. Seye 2020; Mäkelä, Kärjä ja Öhman 2020; Lehtonen 2019. Kevään 2021 aikana aihe on ollut paljon esillä julkisuudessa. Helsingin yliopiston opiskelijoiden tyytymättömyys taiteiden tutkimuksen opetuksen vähenemiseen on kirvoittanut keskusteluja mediassa. Viime päivinä maanlaajuisesti tiedeyhteisön edustajat ovat monin tavoin ilmaisseet pettymyksensä hallituksen puoliväliriihessä päättämiin leikkauksiin, jotka entisestään synkentävät tieteen ja kulttuurialan näkymiä.

Näiden ristiriitaisten tunteiden ja ajatuksien keskellä oma vaikutusvalta suuriin päätöksiin tuntuu mikroskooppisen pieneltä. Olen kuitenkin tyytyväinen, että Suomen etnomusikologisen seuran jäsenenä voin toimia dynaamisessa ja ajankohtaisiin asioihin valppaasti kantaaottavassa yhteisössä. (ks. Julkilausuma, Taiteiden tutkimuksen asemaa tiedeyliopistoissa parannettava http://www.etnomusikologia.fi/2021/04/ ) Tulossa on myös kuntavaalit, jotka tarjoavat mahdollisuuden äänestää tieteen ja taiteen puolesta. Lisäksi mielestäni on tärkeää, että julkisten vaikutuskanavien ohella, me musiikintutkimuksen puolestapuhujat kehitämme henkilökohtaisia selviytymisstrategioita. Niillä vahvistammme sekä sinnikkyyttämme kamppailussa että tulevaisuuden toivoamme. Seuraavaksi tarjoan yhden oman ehdotukseni. Vaikka epävarmuuden keskellä syventymisen kyky voi heikentyä, tietoisesti musiikille omistettu pieni tauko arjessa voi olla kullanarvoinen; oman suosikkikappaleen kuunteleminen, siitä kirjoittaminen tai kiehtovan tekstin lukeminen elävoittää mieltä ja voimauttaa.

Toivon, että tämä Musiikin suunnan numero voisi antaa lukijoilleen monia sellaisia hetkiä. Tarjolla on jälleen monipuolinen valikoima ajankohtaisia aiheita. Ronja Haaja esittelee Pro gradu -tutkielmansa, joka käsittelee säveltämistä musiikkiluokan opettajan näkökulmasta. Erityisesti musiikkikoulutuksesta ja muille opiskelun prosesseseista kiinnostuneille lukijoille Haajan käyttämä käsite “sävellyttäjä” tarjoaa uuden näkemyksen opettajan rooliin ja säveltämisen pedagogiikkaan. Nuutti Huhtilainen tarkastelee japanilaisen säveltäjän Tōru Takemitsun sävellysteknisiä ratkaisuja. Samalla Huhtilainen pyrkii korostamaan yhteyksiä Takemitsun Autumn– teoksen ja säveltäjän paremmin tunnetun November Steps– teoksen välillä. Juho Hännisen kirjoitus tarjoaa näkymiä kahteen musiikin ympärille kehittyneeseen nuorisokulttuuriin Keravalla 1970- ja 1980-luvuilla. Hänninen soveltaa erityisesti “skene”-käsitettä tarkastellessaan kyseisten nuorisokulttuurien, Sherwoodin ja Keravan rehellisen musiikin yhdistys eli KERMU:n, rakentumista ja ominaisuuksia.

Tässä numerossa julkaistaan myös Elina Seyen ja Milla Tiaisen laatima yhteenveto Suomen etnomusikologisen seuran ja Suomen musiikkitieteelisen seuran yhteishankkeena toteutetun yhdenvertaisuuskyselyn tuoksista. Lokakuussa 2020 tehdyllä kyselyllä kartoitettiin syrjintäkokemuksia musiikintutkimuksen alalla ja opinnoissa. Numeron päättää Susanna Välimäen kirja-arvio laulaja-lauluntekijä ja tutkija Astrid Swanin (Joutsenon) kirjasta Viimeinen kirjani: Kirjoituksia elämästä (2019). Välimäki kuvaa teosta “oma/elämäkerrallisen kirjoittamisen laboratoriona”, jossa life-writing käsitteen raameissa yhdistyy kokeilevasti eri tieteenaloja ja kirjoittamisen genrejä. Kauniin monisävyisessä arviossaan Välimäki myös sijoittaa Swanin teoksen kirjoittavien naisten jatkumoon, jossa muistelmat ja elämäkerrat luovat sukupolvien siteitä vahvistavan perinteen.

Tervetuloa lukemaan Musiikin suunnan numeroa 1/2021!