2 min read

Juhlavuoden kynnyksellä

PhD Nina Öhman on Musiikin suunnan päätoimittaja

Hei kaikille,

Tervetuloa Musiikin suunnan pariin! Tällä kertaa voin ilolla esitellä teille numeron 2/2023, jonka kirjoitukset muodostavat maailmanlaajuisesti ulottuvan kokonaisuuden; temaattisesti tämän numeron artikkelit käsittelevät musiikkikulttuureja, jotka sijaitsevat lähes kaikissa maanosissa.

Numeron avaa Vincent Veerbeekin artikkeli, joka tarjoaa tietoa siitä miten yhdysvaltalaisissa sisäoppilaitoksissa musiikkia käytettiin assimilaation välineenä 1900-luvun alkupuolella. Sisäoppilaitoksiin sijoitetut alkuperäiskansojen lapset joutuivat elämään vaikeissa olosuhteissa ja kovan kurin alaisena kaukana omista perheistään. Veerbeekin artikkeli kertoo kuinka marssiorkesteritoimintaa hyödynnettiin sisäoppilaitosten kurinalaisessa opetuksessa. Samalla artikkeli myös osoittaa miten alkuperäiskansojen jäsenet, jotka toimivat marssiorkesterien johtajina ja muusikoina, sovelsivat musiikillisia käytäntöjä omiin voimaannuttaviin ja aktivistisiin tarkoituksiinsa. Seuraavaksi vuorossa on kolme artikkelia, joiden kirjoittajat ovat mukana hankkeessa World Wide Women – Female Musicians Crossing Borders and Building Futures. Kokonaisuudessaan tämä hanke tarkastelee artistien ja tutkijoiden yhteistyön kautta naismuusikoiden toimijuutta omissa yhteisöissään sekä ylirajallisissa kansainvälisissä verkostoissa. Ensimmäisessä hankkeeseen liittyvässä artikkelissa Ying-Hsien Chen, Siboné Oroza, Elina Seye ja Marjo Smolander keskustelevat avoimesti erilaisista kokemuksistaan ja vuoropuhelun merkityksestä yhteistyön toteutumisessa. Samalla he reflektoivat hankkeen aikana oppimiaan asioita. Seuraavaksi videolle taltioidussa keskustelussa Seye ja Smolander puhuvat yhteistyöstään senegalilaisten muusikoiden kanssa. Hankkeeseen liittyvistä kirjoituksista viimeisenä on lektio jonka Ying-Hsien Chen esitti Helsingin yliopistossa pidetyssä väitöstilaisuudessa. Hänen väitöskirjansa käsittelee kanteleen suosiota Japanissa. Lisäksi tässä numerossa on mukana kaksi kirja-arviota: Kimmo Hyypän arvio Sauli Heikkilän kirjoittamasta mandoliinin maailmanhistoriasta ja Anna-Elena Pääkkölän arvio Maiju Talvitien Backstagella -kirjasta, joka tarjoaa tuottajan näkökulmia artistituotantoon.

Tekstien kokonaisuus vahvistaa sitä todellisuutta, että musiikintutkijat ja muusikot toimivat monipuolisissa liikkuvissa rooleissa kulttuurienvälisen tiedon ja yhteisymmärryksen edistäjinä. Konserteissa, arkistoissa, instituutioissa ja muilla musiikillisen elämän tapahtumapaikoilla syntynyt tieto on arvokasta, yhtälailla sen tuottaminen myös tarjoaa tutkijoille ja muusikoille itselleen tilaisuuden kartuttaa omaa osaamistaan ja itsetuntemustaan. Tässä yhteydessä toki en voi olla huomioimatta fyysisen kentän rinnalla kasvavaa digitaalista ympäristöä ja sen mullistuksia varsinkin teköälyn kehittymisen myötä. Kaiken kaikkiaan musiikintutkimuksen voi ajatella olevan risteyksessä, jossa on paljon mahdollisuuksia (kuin myös haasteita), sekä ennenäkemättömän runsas valikoima työkaluja ja tutkimuskohteita.

Nykyhetkessä on myös tärkeää kohdistaa katse menneisyyteen ja Suomen etnomusikologisen seuran merkittävään taipaleeseen suomalaisen musiikintutkimuksen kentällä. Ensi vuonna vietetään seuran 50-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden päätapahtumiin kuuluu: 25–27.3.2024 pidettävä Suomen musiikintutkijoiden valtakunnallinen symposium, joka järjestetään yhdessä Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen oppiaineen kanssa Joensuun kampuksella. Syksyllä, 8–10.10.2024 pidetään ICTMD Nordic-Baltic verkoston konferenssi Helsingissä. Sen SES järjestää yhteistyössä muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden ICTMD edustajien kanssa. Juhlavuoden kunniaksi Musiikin suunnalla on tarkoitus julkaista erikoisnumero. Siihen lehden toimitus kannustaa kaikkia kokoelmasta kiinostuneita lähettämään muistelmiaan vuosien varrelta. Laitoin aiemmin asiaan liittyvän kirjoituskutsun SES:n listalle, ja liitän saman vielä tämän kirjoituksen oheen.

***

Artikkelikutsu

SES 50-vuotta: Musiikin suunnan muistelmakokoelma

Suomen etnomusikologisen seuran 50-vuotisjuhlavuosi lähestyy!  Tuleva juhlavuosi tarjoaa arvokkaan tilaisuuden kerätä ja taltioida muistelmia seuran alkuajoista nykypäivään. Tämä huomioiden Musiikin suunta -lehden toimitus suunnittelee muistelmakokoelmaa julkaistavaksi vuoden 2024 aikana. Kutsun kokoelmasta kiinnostuneita lähettämään artikkelikäsikirjoituksen osoitteeseen nina.ohman@helsinki.fi viimeistään 31.1.2024. Huom. myös videot, podcastit ja muut formaatit ovat tervetulleita. Hyväksytyt artikkelit julkaistaan Musiikin suunnan juhlanumerossa 2024. Linkki kirjoitusohjeisiin: https://musiikinsuunta.fi/julkaise-musiikin-suunnassa/