1 min read

Uudistuksen tuulet puhaltavat

PhD Nina Öhman on Musiikin suunnan päätoimittaja.

Tervehdys kaikille,

Ruudullanne on Musiikin suunnan numero 1/2023. Toivottavasti nautitte viime vuoden puolella julkaistun Hiphop -teemanumeron artikkeleista sekä sisällöllisesti että lehden käytettävyyden kannalta. Kuten julkaisun yhteydessä mainittiin, Musiikin suunta siirtyi 14.10.2022 uudelle alustalle, joka on nopeampi ja erikokoisille laitteille optimoitu. Tämän numeron 1/2023 myötä julkaisutoiminta jatkuu uudella alustalla ja tulevaisuuden tavoitteena on yhä monipuolisemman sisällön tarjoaminen Musiikin suunnan lukijoille/katsojille/kuuntelijoille/käyttäjille. Siksi kannustan teitä kaikkia lähettämään Musiikin suunnan toimitukseen sekä tekstejä että monenlaisia multimediasisältöjä. Pidättehän myös mielessä, että Musiikin suunta on oiva tila kokeilevaille ja innovatiiviselle julkaisemiselle.

Tällä kertaa kirjoituskokoelman avaa Elle Palmu artikkelilla, joka käsittelee Laila Kinnusen jazztaituruutta ja uraa naislaulajana. Palmu näkee Kinnusen myös musiikillisena roolimallina ja rikastuttaa analyysia omilla reflektioillaan jazzlaulajana. Joona Turusen artikkeli on tiivistelmä Pro gradu -tutkielmasta, jossa hän tarkastelee miten tunne-elämää merkityksellistetään kertomakirjallisuudessa populaarimusiikin esittäjän kautta. Turusen analyysi keskittyy henkilöhahmojen kokemuksiin, jotka liittyvät rockyhtye Nirvanaan sekä Nick Hornbyn romaanissa About a Boy (1998) ja Ava Dellairan romaanissa Love Letters to the Dead (2014). Samalla tutkielma tarjoaa näkymiä intermediaalisen tarkastelun hedelmällisiin mahdollisuuksiin. Meri-Sofia Lakos tarkastelee artikkelissaan hure-ruonolaulumenetelmää. Lakos esittelee tarkkoja havaintojaan huren musiikillisista elementeistä, samalla hyödyntäen monipuolisia lähdeaineistoja kuten haastatteluja, persiankielisiä julkaisuja, YouTube videoita ja äänitteitä Indiana yliopiston perinnemusiikin arkistosta. Antti Okko käsittelee kirjoituksessaan Andy McCoyn rocktähteyttä ja siitä kehittynyttä brändiä, jonka oleellinen rakennusaine on hänen sopimaton käytöksensä. Kuten Okon kirjoitus osoittaa, McCoyn voi nähdä mielenkiintoisena poikkeuksena nykyajan populaarikulttuurissa; siinä missä monet muut rockarit ovat päivittäneet imagoaan, McCoy on onnistunut ylläpitämään ja esittämään perinteisen rocktähden henkilökuvaa sekä siihen liitettyjä elämäntapoja. Lopuksi oma kirjoitukseni kuvaa Kikka!-elokuvan herättämiä pohdintojani ja tarjoaa kuulokulmia laulaja Kikan musiikilliseen elämään.

Toivotan teille kaikille antoisia hetkiä Musiikin suunnan sivustolla!