1 min read

VALKOISUUS SUOMEN MUSIIKINTUTKIMUKSESSA

Esitelmä Musiikintutkijoiden virtuaalifoorumissa 31.8.2020.

Kim Ramstedt väitteli 2017 Åbo Akademista musiikkitieteissä väitöskirjalla DJstä kulttuurisena välittäjänä, jonka jälkeen hän on tutkinut digitalisaation vaikutuksia ruotsinkieliseen musiikkikulttuurin Suomessa DIMM (http://www.abo.fi/dimm) hankkeessa. Hän oli vuonna 2018 mukana tutkimusyhdistys Suoni ry:n aktivistisen musiikintutkimuksen manifestissa, jossa hän pohti valkoisuutta suhteessa tutkijuuteen. Tällä hetkellä Ramstedt työskentelee Koneen rahoittamassa Suonin hankkeessa “Musiikkitietelijät yhteiskunnassa: Aktivistinen musiikintutkimus yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäjänä”. Ramstedtilla on myös pitkä kokemus radiotoimittajana, DJnä, tapahtumajärjestänä sekä tuottajana.

Abstrakti

Puhun esitelmässä juuri käynnistyneestä tutkimuksestani, joka on osa Koneen Säätiön rahoittamaa Tutkimusyhdistys Suoni ry:n hanketta “Musiikintutkijat yhteiskunnassa: Aktivistinen musiikintutkimus yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäjänä”. Yhtenä osa-alueena tutkimuksessani tarkastelen valkoisuuden ilmentymiä sekä miten rodusta puhutaan sosiaalisena kategoriana Suomen musiikintutkimuksen piirissä. TutPuhun esitelmässä juuri käynnistyneestä tutkimuksestani, joka on osa Koneen Säätiön rahoittamaa Tutkimusyhdistys Suoni ry:n hanketta “Musiikintutkijat yhteiskunnassa: Aktivistinen musiikintutkimus yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäjänä”. Yhtenä osa-alueena tutkimuksessani tarkastelen valkoisuuden ilmentymiä sekä miten rodusta puhutaan sosiaalisena kategoriana Suomen musiikintutkimuksen piirissä. Tutkimusmateriaali, jota tällä hetkellä kerätään tulee koostumaan yliopistojen ja tieteellisten seurojen tutkimusjulkaisuista, kurssitarjonnasta ja kirjallisuudesta sekä näihin liittyvästä tiedotusmateriaalista. Tilastollisen tiedon lisäksi tutkimus nojaa kriittiseen rotu- sekä valkoisuuden tutkimukseen tavoitteenaan hahmottaa näkymättömiä valkoisten normien järjestelmää, joihin liittyy, mutta jotka eivät rajoitu, käsitteisiin kuten objektiivisuus, näkymättömyys, värisokeus, valkoinen hauraus ja etuoikeus. Tämän lisäksi nostan esitelmässä esille tiedon tuottamisen muotoja yliopiston ulkopuolelta, jotka valaisevat  vallan epäsymmetriaa tieteen rakenteissa.

Videoesitelmä