1 min read

KARHEUDESTA VÄRÄHTELYYN: REFLUKSIA SAIRASTAVIEN LAULAJIEN SOOMAESTEETTISIÄ KOKEMUKSIA KEHON MATERIAALISUUDESTA

Julkaistu 20.5.2020

FT Anne Tarvainen on postdoc-tutkija Tampereen yliopistossa musiikintutkimuksen oppiaineessa. Hän on myös laulaja ja Voicefulness-menetelmän kehittäjä.

Abstrakti

Millä tavoin laulajat aistivat kehonsa materiaalisuuden laulaessaan? Miten kehon materiaalisuus ilmenee refluksia sairastavien laulajien laulamiskokemuksissa? Tarkastelen kehon materiaalisuutta niin refluksin aiheuttamien ääniongelmien kokemuksissa kuin myös esteettisissä laulamisen huippukokemuksissa. Analysoin laulajien ja laulun harrastajien vapaasanaisia vastauksia internet-kyselyyn, joka on osa tutkimusprojektiani “Laulamisen tuntu: esteettinen kehotietoisuus kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten vokaalisissa kokemuksissa” (2018-2020). Teoreettisena kehyksenä tarkastelussa on muun muassa pragmatistiseen soomaestetiikkaan (Shusterman 2008, 2012) pohjautuva vokaalinen soomaestetiikka (Tarvainen 2016, 2018) sekä poikkitieteellinen ihmisäänen tutkimus (esim. Eidsheim 2015; Thomaidis & Macpherson 2015).

Laulajien kokemusten materiaalisuudet liikkuvat karheudesta, painavuudesta ja kehon vastustuksesta aina värähtelyn, virtaavuuden, vapauden ja jopa kehottomuuden aistimuksiin. Kaiken kaikkiaan erot ääniongelmien ja parhaiden laulamiskokemusten välillä ovat suuria. Niissä oma keho, ympäristö ja jopa koko maailma aistitaan eri tavoin. Aineistossa tuleekin ilmi, että laulamisessa on kyse olemiseen, minuuteen ja ihmisyyteen liittyvistä kokemuksista, jotka luovat ihmisen paikkaa maailmassa ja ihmisyhteisössä. Ääniongelmien kokemuksissa kehon fysiologiset muutokset ovat läsnä mutta laulajan näkökulmasta vieläkin olennaisempia ovat muutokset itse kokemuksissa — siinä, miten kokonaisuuden, eheyden, virtaavuuden ja elävyyden kokemukset muuttuvat aistimuksiksi kehon hajanaisuudesta, raskaudesta, vastustuksesta ja kivusta. Kaikkivoipaisuus, vapaus ja ilo muuttuvat karvaaksi pettymykseksi, kykenemättömyydeksi ja epätoivoksi.

Videoesitelmä