1 min read

MONIMUOTOISUUS TARKOITTAA ELINVOIMAISUUTTA

LL kuva

FM Lasse Lehtonen (Helsingin yliopisto) on Musiikin suunnan päätoimittaja.

Aina Musiikin suunnan uutta numeroa toimittaessani en voi olla miettimättä sitä, mitä artikkelit kertovat suomalaisesta musiikintutkimuksesta ja sen tilasta. Toki ymmärrän, että näkökulmassa on rajoitteensa: lehden yksittäinen numero tai edes vuosikerta ei sinänsä ole kattava läpileikkaus koko tutkimuksen kenttään, vaan edustaa parhaimmillaankin vain sen yhtä osaa.

Ja siitä huolimatta – tai ehkä juuri siksi – koen iloa jo katsoessani tämän käsillä olevan uusimman numeron sisällysluetteloa: artikkelit kolmella eri kielellä, 11 eri aiheesta ja useaan eri kulttuuripiiriin liittyen eivät ole pelkästään osoitus kunnioitettavasta monipuolisuudesta, vaan myös tutkimuksen elinvoimaisuudesta. Se, että yhden lehden yhdessä numerossa käsitellään niin tieteenalan sisäisiä kuin laajempiakin yhteiskunnallisia ja historiallisia kysymyksiä on mitä upein osoitus suomalaisen musiikintutkimuksen vahvasta ja vakaasta pohjasta, jonka päälle on hyvä rakentaa jatkossakin.

On kuitenkin yhtä lailla tärkeää muistaa, että monipuolisuus ja -muotoisuus ovat vaatineet kymmenien tai ehkä pikemminkin jopa satojen vuosien pohjatyön. Tämä jo rakennettu pohja ja vahva jatkumo pysyvät pystyssä vain tutkimusta jatkamalla ja tutkimustuloksia välittämällä – myös tutkimukselle vaikeina aikakausina.

Tämä on asia, joka jokaisen meistä ihmistieteiden tekijöitä on tärkeää pitää mielessä.

Samasta syystä myös tämänkertaisen numeron kirjoittajat ansaitsevat omasta tärkeästä panoksestaan jatkumon eteen lämpimän kiitoksen.

**
PS. Toisena osoituksena musiikintutkimuksen elinvoimaisuudesta on maaliskuussa 2018 Helsingin yliopistossa järjestettävä musiikintutkijoiden valtakunnallinen symposium. Esitelmien aiheiden monipuolisuutta katsoessa voi olla yhtä lailla tyytyväinen Suomessa – ja osittain myös ulkomailla – tehtävän musiikintutkimuksen tilaan. Muistathan rekisteröityä symposiumiin 28.2.2018 mennessä. Tervetuloa tutustumaan tuoreimpaan musiikintutkimukseen!