VALIKKO

Rehellistä musiikkia Sherwoodissa: Skene- ja alakulttuuriteoriasta 1970- ja 1980-lukujen keravalaisen musiikkikulttuurin valossa

Lyhyesti: Säveltäminen alakoulun musiikkiluokilla -sävellyttäminen ja sävellyttäjätyypit

Sisäpiirejä ja sukupuolijakoja?  Musiikintutkimuksen syrjintäkysely herätti keskustelua 

Kahden kulttuurin välissä – vertaileva analyysi Tōru Takemitsun teoksista November Steps (1967) ja Autumn (1973)

Musisoivien ja kirjoittavien naisten elämät, ylisukupolviset verkostot ja huolenpidon etiikka

Kevään tunnelmissa

Musiikintutkijat yhä teknologisoituvammalla julkaisemisen kentällä

Valkoisuus Suomen musiikintutkimuksessa