VALIKKO

Rehellistä musiikkia Sherwoodissa: Skene- ja alakulttuuriteoriasta 1970- ja 1980-lukujen keravalaisen musiikkikulttuurin valossa

Julkaistu  8.5.2021 Juho Hänninen on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta, joka valmistelee väitöskirjaa nuorisokulttuurin osallistumisen ja elämänkulun suhteesta (European University

Lyhyesti: Säveltäminen alakoulun musiikkiluokilla -sävellyttäminen ja sävellyttäjätyypit

Julkaistu 8.5.2021 Filosofian maisteriksi keväällä 2021 valmistuva Ronja Haaja opiskelee Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan musiikkikasvatus ja on lisäksi musiikkipedagogiopiskelija (AMK)

Sisäpiirejä ja sukupuolijakoja?  Musiikintutkimuksen syrjintäkysely herätti keskustelua 

Julkaistu 8.5. 2021   FT Elina Seye on Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtori Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaineessa. Hän on Suomen

Kahden kulttuurin välissä – vertaileva analyysi Tōru Takemitsun teoksista November Steps (1967) ja Autumn (1973)

Julkaistu 8.5.2021 Nuutti Huhtilainen viimeistelee musiikkitieteen opintojaan Helsingin yliopistossa ja opiskelee ohella orkesterinjohtoa Panula-Akatemiassa. Musiikintutkimuksen kentällä hänen kiinnostuksensa on

Musisoivien ja kirjoittavien naisten elämät, ylisukupolviset verkostot ja huolenpidon etiikka

Julkaistu 8.5.2021 FT, dosentti Susanna Välimäki on taiteiden tutkimuksen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. (susanna.valimaki@helsinki.fi)     Arvio teoksesta: Astrid Swan:

Kevään tunnelmissa

  Julkaistu 8.5.2021PhD Nina Öhman on Musiikin suunnan päätoimittaja. Kevään saapuminen ja koronaviruspandemian heikentymisen merkit ovat herättäneet toiveikkaita ajatuksia

Musiikintutkijat yhä teknologisoituvammalla julkaisemisen kentällä

Julkaistu 9.10.2020 PhD Nina Öhman on yliopistonlehtori Helsingin yliopiston musiikkitieteessä ja Musiikin suunnan päätoimittaja.     FM Henri Pitkänen

Valkoisuus Suomen musiikintutkimuksessa

Esitelmä Musiikintutkijoiden virtuaalifoorumissa 31.8.2020. Kim Ramstedt väitteli 2017 Åbo Akademista musiikkitieteissä väitöskirjalla DJstä kulttuurisena välittäjänä, jonka jälkeen hän on