VALIKKO

Musiikintutkijat yhä teknologisoituvammalla julkaisemisen kentällä

Julkaistu 9.10.2020 PhD Nina Öhman on yliopistonlehtori Helsingin yliopiston musiikkitieteessä ja Musiikin suunnan päätoimittaja.     FM Henri Pitkänen

Valkoisuus Suomen musiikintutkimuksessa

Esitelmä Musiikintutkijoiden virtuaalifoorumissa 31.8.2020. Kim Ramstedt väitteli 2017 Åbo Akademista musiikkitieteissä väitöskirjalla DJstä kulttuurisena välittäjänä, jonka jälkeen hän on

Romanihäät (ven. свадьба Roma) – Musiikki ja tanssi Suomen ja Venäjän Karjalan Romanien parissa

Esitelmä Musiikintutkijoiden virtuaalifoorumissa 31.8.2020. Kai Åberg FT, Perinnemusiikin tutkimuksen Dosentti ja muusikko, Itä-Suomen yliopisto. Tutkimustyötä Suomen ja eri maiden

Auto-Tune, musiikin kvantisointi ja musiikkiteknologian innovaatioiden luomat uhkakuvat mediassa

Esitelmä Musiikintutkijoiden virtuaalifoorumissa 31.8.2020. FT, musiikkipedagogi/musiikkiteknologi Jari Eerola (jveerola@gmail.com) on musiikintutkijana Tampereen yliopistossa Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Hän opettaa

“Tee-se-itse-etnomusikologiasta” audiovisuaaliseen argumentointiin

Esitelmä Musiikintutkijoiden virtuaalifoorumissa 31.8.2020. Antti-Ville Kärjä, FT, dos. on Kulttuurisen musiikintutkimuksen professori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Musiikin tahmea liikkuvuus: ulkomaalaiset muusikot 1920-luvun Suomessa

Julkaistu 9.10.2020 FT Janne Mäkelä on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian vieraileva tutkija. Artikkeli on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Ylipaikalliset kulttuurin

Musiikin ja nuorison erityisyys

Julkaistu 9.10.2020 Antti-Ville Kärjä, FT, dos. on Kulttuurisen musiikintutkimuksen professori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Arvio teoksesta: Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä.

Kulttuurinen musiikintutkimus, erityisalana ”tapahtumallisuus kaupunkitilassa”

Julkaistu 9.10.2020 Antti-Ville Kärjä, FT, dos. on Kulttuurisen musiikintutkimuksen professori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Epanet-professorin esittäytymispuheenvuoro Seinäjoen yliopistokeskuspäivän juhlassa 17.12.2019 Musiikintutkimuksen