VALIKKO

Etnomusikologian olemassaolosta

Elina Seye,

Johdatus Etelä-Albanian ja Luoteis-Kreikan Epiruksen polyfoniseen lauluun

Julkaistu 31.1.2020 Meri-Sofia Lakos on helsinkiläinen muusikko ja kreikan ja persian kielen asioimistulkki. Hän toimii useammassa yhtyeessä niin harrastuksena

Musiikintutkimusta ilman musiikkia?

Julkaistu 31.1.2020 Janne Mäkelä, Antti-Ville Kärjä & Nina Öhman Musiikintutkimuksen asiantuntijat istahtivat keskustelemaan alan kapeasta julkisuuskuvasta ja moninaisesta luonteesta.

Musiikintutkimuksen julkaisemisen tulevaisuus

Julkaistu 31.1.2020 FM Henri Pitkänen on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston musiikkitieteessä ja Musiikin suunnan päätoimittaja.   PhD Nina Öhman on

Postkoloniaalinen teoria ja musiikintutkimus

Julkaistu 31.1.2020 FT Elina Seye on Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtori Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaineessa.   FM Henri Pitkänen on

Lennättimen aika – Ääni-innovaatioiden kehityskausia ja -vaiheita

Julkaistu 31.1.2020 FL Ahti Korhonen on digitaalisen television asiantuntija ja jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa. Tämän artikkelin tarkoituksena on esittää kehityksen ajanjaksoja

Lectio praecursoria: New Spirituality, Atheism, and Authenticity in Finnish Underground Rap [Uushenkisyys, ateismi ja autenttisuus suomalaisessa underground-rapissa]

Julkaistu 31.1.2020  FT Inka Rantakallio on hiphop-tutkija, musiikkitoimittaja ja DJ.     Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat! Ilmastonmuutos

”Tahtoa ja rohkeutta mennä tuulta päin” – Omaehtoinen musiikin harrastaminen syömishäiriöstä toipumisen tukena

Julkaistu 31.1.2020    TtM Johanna Rapo työskentelee ravitsemusterapeuttina Gerontologinen ravitsemus ry:ssä, ja täydentää parhaillaan osaamistaan urheiluravitsemuksen opinnoilla Itä-Suomen yliopistossa,