VALIKKO

Numero 3/2018

Walking sonic commons in Venice: an essay on auditory access

The historic centre of Venice is in struggle. It struggles with the influx of tourists, diminishing number of local inhabitants and commodification of its public space. At the same time, its narrow resonant streets, bridges over rippling water

Hiljaa! Hyvinvointi tulee

Jo etnomusikologisen tutkimusmatkani alkumetreillä tunsin vetoa asettua turvallisesti äänimaisematutkimuksen suuren sateenvarjon alle. Sinne tuntuivat mahtuvan kaikki mahdollisuudet ja se laajensi musiikin ja äänen valtavaa kontekstikenttää entisestään kohti ”ympäristöä” – siis aivan joka suuntaan. Helmi Järviluoma ja Vesa

Mitä kuulemalla tietää? Kuuntelu ja käveleminen taiteellisina työtapoina

Kuunteleminen, kuulumat, kuullun ympäristön jokamiehenoikeudet ja erityisesti kuuntelukävelyt ovat oleellinen osa taiteellista työskentelyämme. Ryhmänä tapahtuvan kävelyn ja kuuntelun lisäksi meille on tärkeää yhteisen kävelyn ja kuuntelun jälkeen toteutettava keskustelu.

Äänimaisematutkimus 3/2018, 40. vuosikerta

Teemanumeron vierailevat toimittajat: Meri Kytö & Heikki Uimonen

Conference Report: Writing Voice and Speaking Text: an Interdisciplinary Enquiry into Diachronic and Synchronic Aspects of Speech

On 6-8 June 2018, the symposium “WRITING VOICE AND SPEAKING TEXT An Interdisciplinary Enquiry into Diachronic and Synchronic Aspects of Speech” took place at the Helsinki Collegium for Advanced studies. Gathering scholars from disciplines across the humanities

Puhetta hiljaisuudesta: metaforat ja mielikuvat äänimaisemakuvauksissa

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon kerätyn ”Suomalainen hiljaisuus” -kirjoituskilpailun tekstit sisältävät kuvauksia hiljaisen ääniympäristön kuuntelemisesta. Keruutekstit sisältävät myös esityksiä, jotka irtoavat ulkoisen ääniympäristön tarkkailusta ja kohdistuvat enemmän kokijan omiin aisteihin, tunteisiin, muistoihin ja mielikuviin.

Lectio praecursoria: Kuuntelukasvatus suomalaisessa perusopetuksessa – kohti yhteisöllistä äänellistä toimijuutta

Olli-Taavetti Kankkusen väitöskirja "Kuuntelukasvatus suomalaisessa perusopetuksessa – kohti yhteisöllistä äänellistä toimijuutta" tarkastettiin lauantaina 10. helmikuuta 2018 Helsingin Musiikkitalon Sonore-salissa. Vastaväittäjinä toimivat kasvatustieteen tohtori, opetusneuvos Eija Kauppinen Opetushallituksesta ja äänimaisematutkija, professori Helmi Järviluoma-Mäkelä Itä-Suomen yliopistosta. 

Lectio praecursoria: Maiseman äänittäminen – äänimaisematutkimus äänisuunnittelun tukena

Ari Koivumäen väitöskirja "Maiseman äänittäminen. Äänimaisematutkimus äänisuunnittelun tukena" tarkastettiin Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvoston luvalla julkisessa väitöstilaisuudessa 7. kesäkuuta 2018. Vastaväittäjänä toimi professori Helmi Järviluoma Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Susanna Helke Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen laitokselta.