VALIKKO

Numero 3/2017

Trying for an understanding of frugality sonically – a personal essay

In hindsight, I realized what made me feel safe this morning walking into the small lanes. Sunlight helped, but it was more the proximity of someone’s home, windows that would open at any minute as the sun

Teoria ja tutkimus tulemisen tilassa: Deleuzen ja Guattarin ajattelun hyödyistä musiikintutkijalle

  FT Milla Tiainen on musiikkitieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopistosta.   Monelle musiikintutkijalle nimet Gilles Deleuze ja Félix Guattari saattavat synnyttää assosiaation vaikeaselkoisista ajattelijoista. Näihin yhdessä ja erikseen kirjoittaneisiin filosofeihin liittyy mielikuvia ”sen hankalimman ääripään” mannermaisista teoreetikoista, joiden

Johdatus georgialaiseen polyfoniaan

Julkaistu 7.12.2017 Päivitetty 8.5.2020 Päivitetty 9.9.2020 Meri-Sofia Lakopoulos on freelancemuusikko, asioimistulkki ja Helsinki-opas, joka tekee ennen kaikkea kansanmusiikkia. Georgialainen laulu kiinnostanee Suomessa enenevissä määrin niin klassisen musiikin kuin kansanmusiikin ystäviä. Georgialaista laulua ja musiikkia ylipäätään voi lähestyä

Marginaalimuusikot valtavirran varrella: Katsaus valtavirran ja marginaalin vastakkainasetteluun suomalaisten marginaalimuusikoiden kokemuksissa

  Oili Paaskoski on musiikkitieteen opiskelija Helsingin yliopistosta.   Emmaa, Sebastiania ja Ilaria yhdistää muusikkoina paitsi pitkä ura musiikin parissa myös kokemus toimimisesta marginaalissa ja asettumisesta toiminnallaan musiikin valtavirran rakenteita vastaan. Kaikki kolme edustavat erilaisia musiikkityylejä iskelmällisestä

Bulgarialainen laulu transnationaalisena ilmiönä

FM, MuM Emmi Kujanpää on Helsingin yliopistosta ja Sibelius-Akatemiasta valmistunut tutkiva muusikko.   Bulgarialainen laulu on vahvasti sekä paikallista että valtioiden rajat ylittävää laulukulttuuria. Bulgarialaista laulua – erityisesti kuorolaulua – harrastetaan tai esitetään ammattimaisesti tällä hetkellä muun

Konserttitwiiteistä hyvinvointidiskurssiin: Uusia suuntia länsimaisessa taidemusiikkikulttuurissa

Musiikkitieteen opiskelijat Riikka Juntunen, Laura Korhonen, Kaija Leikas, Justus Pitkänen ja Maija Sillanpää sekä musiikkitieteen yliopistonlehtori Milla Tiainen ovat Helsingin yliopistosta. Kukin tämän artikkelin käsittelyosio on yhden artikkelin tekoon osallistuneen opiskelijan laatima. Milla Tiainen on vastannut artikkelin

Oikeuden soitto: Lainsäädäntö ja musiikkikulttuuri Suomessa 1968–1999

FT Janne Mäkelä on populaarikulttuurin historian dosentti Turun yliopistossa. Musiikin edistämissäätiö on myöntänyt tutkimusavustusta tätä artikkelia varten.   Eräänä päivänä poikkesin helsinkiläisessä lähikirjastossani. Kerroin tutulle kirjastonhoitajalle kirjoittavani artikkelia musiikista ja laista ja kyselin samalla, millainen lakikirjallisuuden kokoelma

Rajalla

  FM Lasse Lehtonen (Helsingin yliopisto) on Musiikin suunnan päätoimittaja.   Tämänkertainen Musiikin suunnan numero päättää lehden toisen avoimena verkkojulkaisuna ilmestyneen vuosikerran. Muutos painetusta ja taitetusta julkaisusta digitaaliseksi on sinänsä suuri, mutta prosessina kuitenkin jokseenkin mutkaton. Tämä