VALIKKO

Numero 3/2020

Kulttuurinen musiikintutkimus, erityisalana ”tapahtumallisuus kaupunkitilassa”

Julkaistu 9.10.2020 Antti-Ville Kärjä, FT, dos. on Kulttuurisen musiikintutkimuksen professori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Epanet-professorin esittäytymispuheenvuoro Seinäjoen yliopistokeskuspäivän juhlassa 17.12.2019 Musiikintutkimuksen kentällä kuohuu Suomessa. Samalla kun musiikkitieteen ja etnomusikologian yksikköjä järjestetään tiedeyliopistoissa uuteen uskoon, Taideyliopiston tutkimusresurssit kasvavat eritoten historiallisen,

Musiikin ja nuorison erityisyys

Julkaistu 9.10.2020 Antti-Ville Kärjä, FT, dos. on Kulttuurisen musiikintutkimuksen professori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Arvio teoksesta: Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Toim. Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia. Tampere: Vastapaino, 2018. 412 s. Kesän tullen on rannoilla saattanut törmätä nuorisojoukkoon

3/2020, 42. vuosikerta

Intro Nina Öhman ja Henri PitkänenMusiikintutkijat yhä teknologisoituvammalla julkaisemisen kentällä   Musiikintutkijoiden Virtuaalifoorumi 31.8.2020 Antti-Ville Kärjä“Tee-se-itse-etnomusikologiasta” audiovisuaaliseen argumentointiin Jari EerolaAuto-Tune, musiikin kvantisointi ja musiikkiteknologian innovaatioiden luomat uhkakuvat mediassa Kai Viljami ÅbergRomanihäät (ven. свадьба Roma) – Musiikki ja

Musiikin tahmea liikkuvuus: ulkomaalaiset muusikot 1920-luvun Suomessa

Julkaistu 9.10.2020 FT Janne Mäkelä on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian vieraileva tutkija. Artikkeli on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Ylipaikalliset kulttuurin kentät. Usein kuulee väitettävän, että musiikki on kansainvälinen kieli. Että se liikkuu sujuvasti yli rajojen, löytää tiensä maailman

“Tee-se-itse-etnomusikologiasta” audiovisuaaliseen argumentointiin

Esitelmä Musiikintutkijoiden virtuaalifoorumissa 31.8.2020. Antti-Ville Kärjä, FT, dos. on Kulttuurisen musiikintutkimuksen professori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Auto-Tune, musiikin kvantisointi ja musiikkiteknologian innovaatioiden luomat uhkakuvat mediassa

Esitelmä Musiikintutkijoiden virtuaalifoorumissa 31.8.2020. FT, musiikkipedagogi/musiikkiteknologi Jari Eerola (jveerola@gmail.com) on musiikintutkijana Tampereen yliopistossa Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Hän opettaa bassonsoittoa, musiikkiteknologiaa ja ohjaa bänditoimintaa Pirkanmaan ja Parkanon musiikkiopistossa. Eerolan tämänhetkisiin tutkimusintresseihin kuuluvat erityisesti musiikkiteknologian ja musiikin tietokoneavusteinen

Romanihäät (ven. свадьба Roma) – Musiikki ja tanssi Suomen ja Venäjän Karjalan Romanien parissa

Esitelmä Musiikintutkijoiden virtuaalifoorumissa 31.8.2020. Kai Åberg FT, Perinnemusiikin tutkimuksen Dosentti ja muusikko, Itä-Suomen yliopisto. Tutkimustyötä Suomen ja eri maiden romanien parissa vuodesta 1994. Kymmeniä kansainvälisiä artikkelita, dokumentteja ja muita teoksia. Toiminut muusikkona lukuisten romaniryhmien keskuudessa. Nykyinen tutkimus,

Valkoisuus Suomen musiikintutkimuksessa

Esitelmä Musiikintutkijoiden virtuaalifoorumissa 31.8.2020. Kim Ramstedt väitteli 2017 Åbo Akademista musiikkitieteissä väitöskirjalla DJstä kulttuurisena välittäjänä, jonka jälkeen hän on tutkinut digitalisaation vaikutuksia ruotsinkieliseen musiikkikulttuurin Suomessa DIMM (http://www.abo.fi/dimm) hankkeessa. Hän oli vuonna 2018 mukana tutkimusyhdistys Suoni ry:n aktivistisen