VALIKKO

Numero 2/2021

Ecofeminist community in Björk’s music video Utopia (2017)

Julkaistu 30.10.2021 Posteriesitelmä Suomen musiikintutkijoiden 24. valtakunnallisessa symposiumissa 5.5.2021.  Anna-Elena Pääkkölä on Suomen Akatemian tutkijatohtori Åbo Akademissa. Hänen tutkimusprojektinsa keskittyy nykyisten pohjoismaisten indiepopmuusikkonaisten musiikkivideoihin sekä niiden keho- ja äänipolitiikkaan. Pääkkölä on kiitetyn väitöskirjansa jälkeen julkaissut laajasti feministisellä ja queer-tutkimuksellisella

Lectio praecursoria: Foresightfulness in the creation of pop music – Songwriters’ insights, attitudes and actions [Ennakoivuus popmusiikin tekemisessä: Musiikintekijöiden näkemyksiä, asenteita ja toimintaa]

Julkaistu 30.10.2021 FT Riikka Hiltunen on Helsingin yliopistosta väitellyt musiikintutkija ja musiikkitoimittaja.           Arvoisa vastaväittäjä, arvoisa kustos, arvoisat kuulijat! Vuoden 2020 tapahtumat ovat saaneet maailmassa aikaan ennennäkemättömän tulevaisuusherätyksen. Tulevaisuudentutkija Sirkka Heinonen (2020) on puhunut laaja-alaisesta

Pelimusiikkiin kiinnittyneet maailmat: Digitaalisten pelien merkitykset pelimusiikkimuistojen kautta tarkasteltuna

Julkaistu 30.10.2021  Posteriesitelmä Suomen musiikintutkijoiden 24. valtakunnallisessa symposiumissa 5.5.2021. Pelimusiikkiin kiinnittyneet maailmat on Jyväskylän yliopistossa toteutettava, Koneen Säätiön rahoittama hanke, jossa tutkitaan pelimusiikin muistoja. Hankkeen monitieteiseen työryhmään kuuluvat musiikintutkijat FT Kai Tuuri ja FM Oskari Koskela, kognitiivinen kielitieteilijä FT

Rap, Race and its Masks: When Frantz Fanon meets the Musical Work of Tyler, The Creator

Published 30.10.2021 This poster was presented on May 5, 2021 at the 24th Annual Symposium of Music Scholars in Finland.  Gustavo Souza Marques is a PhD at University College Cork (UCC, Ireland)’s School of Music wherein researched the

4DSOUND: A New Technology?

Published 30.10.2021 This poster was presented on May 5, 2021 at the 24th Annual Symposium of Music Scholars in Finland.  Sydney Schelvis is a musicologist active in Amsterdam nightlife, studying the buzz of electronic dance music. In 2015,

2/2021, 43. VUOSIKERTA

Intro Nina Öhman, päätoimittaja Erikoisnumeron esittely Artikkelit Annukka Hirvasvuopio-Laiti (Hirvas-Niillasa Heaikka Annukka)Jårgaleaddji – kun nykyaikainen äänitetuotanto saapui Saamenmaalle Petri KuljuntaustaKone ei treenaa ja turhaudu, AI-säveltämisen ja -esittämisen lupaukset ja varjopuolet Inkeri JaakkolaLäsnä- ja poissaolon hämärtyminen Michel van