VALIKKO

Numero 1/2021

Rehellistä musiikkia Sherwoodissa: Skene- ja alakulttuuriteoriasta 1970- ja 1980-lukujen keravalaisen musiikkikulttuurin valossa

Julkaistu  8.5.2021 Juho Hänninen on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta, joka valmistelee väitöskirjaa nuorisokulttuurin osallistumisen ja elämänkulun suhteesta (European University Institute). Artikkeli on osa Taide- ja museokeskus Sinkan Nuoruus Keravalla -projektia. (juho.hanninen@gmail.com) Tämä artikkeli käsittelee alakulttuuriteorian kehitystä ja

Lyhyesti: Säveltäminen alakoulun musiikkiluokilla -sävellyttäminen ja sävellyttäjätyypit

Julkaistu 8.5.2021 Filosofian maisteriksi keväällä 2021 valmistuva Ronja Haaja opiskelee Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan musiikkikasvatus ja on lisäksi musiikkipedagogiopiskelija (AMK) Jyväskylän ammattikorkeakoulussa pääinstrumenttinaan pop/jazz-laulu. Hän on kiinnostunut erityisesti oppilaiden toimijuudesta peruskoulun musiikinopetuksessa. Pro gradu -tutkielmani käsittelee säveltämistä musiikkiluokan

Sisäpiirejä ja sukupuolijakoja?  Musiikintutkimuksen syrjintäkysely herätti keskustelua 

Julkaistu 8.5. 2021   FT Elina Seye on Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtori Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaineessa. Hän on Suomen etnomusikologisen seuran puheenjohtaja.    FT Milla Tiainen on musiikkitieteen yliopisto-opettaja Turun yliopistossa ja vanhempi tutkija Suomen Akatemian rahoittamassa

Kahden kulttuurin välissä – vertaileva analyysi Tōru Takemitsun teoksista November Steps (1967) ja Autumn (1973)

Julkaistu 8.5.2021 Nuutti Huhtilainen viimeistelee musiikkitieteen opintojaan Helsingin yliopistossa ja opiskelee ohella orkesterinjohtoa Panula-Akatemiassa. Musiikintutkimuksen kentällä hänen kiinnostuksensa on suuntautunut japanilaiseen ja länsimaiseen taidemusiikkiin, ja hän kirjoittaa pro gradutyötään musiikin funktioista Akira Kurosawan elokuvissa.  Tōru Takemitsu (1930-96)

Musisoivien ja kirjoittavien naisten elämät, ylisukupolviset verkostot ja huolenpidon etiikka

Julkaistu 8.5.2021 FT, dosentti Susanna Välimäki on taiteiden tutkimuksen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. (susanna.valimaki@helsinki.fi)     Arvio teoksesta: Astrid Swan: Viimeinen kirjani: Kirjoituksia elämästä. Helsinki: Nemo/Otava, 2019. Astrid Swan eli Astrid Joutseno (s. 1982) on vaikuttavan muusikonuran tehnyt

1/2021, 43. vuosikerta

Intro Nina Öhman, päätoimittaja Kevään tunnelmissa Artikkelit Ronja Haaja  Säveltäminen alakoulun musiikkiluokilla – Sävellyttäminen ja sävellyttäjätyypit Nuutti Huhtilainen Kahden kulttuurin välissä – vertaileva analyysi Tōru Takemitsun teoksista November Steps (1967) ja Autumn (1973) Juho Hänninen Rehellistä musiikkia

Kevään tunnelmissa

  Julkaistu 8.5.2021PhD Nina Öhman on Musiikin suunnan päätoimittaja. Kevään saapuminen ja koronaviruspandemian heikentymisen merkit ovat herättäneet toiveikkaita ajatuksia musiikillisen elämän elpymisestä ja tutkimuskenttien vilkastumisesta. Optimistina luotan siihen, että elävän musiikin esittäminen ja tutkiminen “lähitapahtumana” käynnistyy jälleen