VALIKKO

Artikkelit

Rehellistä musiikkia Sherwoodissa: Skene- ja alakulttuuriteoriasta 1970- ja 1980-lukujen keravalaisen musiikkikulttuurin valossa

Julkaistu  8.5.2021 Juho Hänninen on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta, joka valmistelee väitöskirjaa nuorisokulttuurin osallistumisen ja elämänkulun suhteesta (European University Institute). Artikkeli on osa Taide- ja museokeskus Sinkan Nuoruus Keravalla -projektia. (juho.hanninen@gmail.com) Tämä artikkeli käsittelee alakulttuuriteorian kehitystä ja

Lyhyesti: Säveltäminen alakoulun musiikkiluokilla -sävellyttäminen ja sävellyttäjätyypit

Julkaistu 8.5.2021 Filosofian maisteriksi keväällä 2021 valmistuva Ronja Haaja opiskelee Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan musiikkikasvatus ja on lisäksi musiikkipedagogiopiskelija (AMK) Jyväskylän ammattikorkeakoulussa pääinstrumenttinaan pop/jazz-laulu. Hän on kiinnostunut erityisesti oppilaiden toimijuudesta peruskoulun musiikinopetuksessa. Pro gradu -tutkielmani käsittelee säveltämistä musiikkiluokan

Sisäpiirejä ja sukupuolijakoja?  Musiikintutkimuksen syrjintäkysely herätti keskustelua 

Julkaistu 8.5. 2021   FT Elina Seye on Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtori Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaineessa. Hän on Suomen etnomusikologisen seuran puheenjohtaja.    FT Milla Tiainen on musiikkitieteen yliopisto-opettaja Turun yliopistossa ja vanhempi tutkija Suomen Akatemian rahoittamassa

Kahden kulttuurin välissä – vertaileva analyysi Tōru Takemitsun teoksista November Steps (1967) ja Autumn (1973)

Julkaistu 8.5.2021 Nuutti Huhtilainen viimeistelee musiikkitieteen opintojaan Helsingin yliopistossa ja opiskelee ohella orkesterinjohtoa Panula-Akatemiassa. Musiikintutkimuksen kentällä hänen kiinnostuksensa on suuntautunut japanilaiseen ja länsimaiseen taidemusiikkiin, ja hän kirjoittaa pro gradutyötään musiikin funktioista Akira Kurosawan elokuvissa.  Tōru Takemitsu (1930-96)

Kevään tunnelmissa

  Julkaistu 8.5.2021PhD Nina Öhman on Musiikin suunnan päätoimittaja. Kevään saapuminen ja koronaviruspandemian heikentymisen merkit ovat herättäneet toiveikkaita ajatuksia musiikillisen elämän elpymisestä ja tutkimuskenttien vilkastumisesta. Optimistina luotan siihen, että elävän musiikin esittäminen ja tutkiminen “lähitapahtumana” käynnistyy jälleen

Kulttuurinen musiikintutkimus, erityisalana ”tapahtumallisuus kaupunkitilassa”

Julkaistu 9.10.2020 Antti-Ville Kärjä, FT, dos. on Kulttuurisen musiikintutkimuksen professori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Epanet-professorin esittäytymispuheenvuoro Seinäjoen yliopistokeskuspäivän juhlassa 17.12.2019 Musiikintutkimuksen kentällä kuohuu Suomessa. Samalla kun musiikkitieteen ja etnomusikologian yksikköjä järjestetään tiedeyliopistoissa uuteen uskoon, Taideyliopiston tutkimusresurssit kasvavat eritoten historiallisen,

Musiikin tahmea liikkuvuus: ulkomaalaiset muusikot 1920-luvun Suomessa

Julkaistu 9.10.2020 FT Janne Mäkelä on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian vieraileva tutkija. Artikkeli on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Ylipaikalliset kulttuurin kentät. Usein kuulee väitettävän, että musiikki on kansainvälinen kieli. Että se liikkuu sujuvasti yli rajojen, löytää tiensä maailman

Musiikintutkijat yhä teknologisoituvammalla julkaisemisen kentällä

Julkaistu 9.10.2020 PhD Nina Öhman on yliopistonlehtori Helsingin yliopiston musiikkitieteessä ja Musiikin suunnan päätoimittaja.     FM Henri Pitkänen on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston musiikkitieteessä ja Musiikin suunnan päätoimittaja.   Tervetuloa Musiikin suunnan julkaisuun 3/2020. Tässä numerossa julkaistaan