VALIKKO

Artikkelit

Walking sonic commons in Venice: an essay on auditory access

The historic centre of Venice is in struggle. It struggles with the influx of tourists, diminishing number of local inhabitants and commodification of its public space. At the same time, its narrow resonant streets, bridges over rippling water

Puhetta hiljaisuudesta: metaforat ja mielikuvat äänimaisemakuvauksissa

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon kerätyn ”Suomalainen hiljaisuus” -kirjoituskilpailun tekstit sisältävät kuvauksia hiljaisen ääniympäristön kuuntelemisesta. Keruutekstit sisältävät myös esityksiä, jotka irtoavat ulkoisen ääniympäristön tarkkailusta ja kohdistuvat enemmän kokijan omiin aisteihin, tunteisiin, muistoihin ja mielikuviin.

Lectio praecursoria: Kuuntelukasvatus suomalaisessa perusopetuksessa – kohti yhteisöllistä äänellistä toimijuutta

Olli-Taavetti Kankkusen väitöskirja "Kuuntelukasvatus suomalaisessa perusopetuksessa – kohti yhteisöllistä äänellistä toimijuutta" tarkastettiin lauantaina 10. helmikuuta 2018 Helsingin Musiikkitalon Sonore-salissa. Vastaväittäjinä toimivat kasvatustieteen tohtori, opetusneuvos Eija Kauppinen Opetushallituksesta ja äänimaisematutkija, professori Helmi Järviluoma-Mäkelä Itä-Suomen yliopistosta. 

Lectio praecursoria: Maiseman äänittäminen – äänimaisematutkimus äänisuunnittelun tukena

Ari Koivumäen väitöskirja "Maiseman äänittäminen. Äänimaisematutkimus äänisuunnittelun tukena" tarkastettiin Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvoston luvalla julkisessa väitöstilaisuudessa 7. kesäkuuta 2018. Vastaväittäjänä toimi professori Helmi Järviluoma Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Susanna Helke Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen laitokselta.

Auditiivista seuraamista, vallankäyttöä ja tirkistelyä: puhelinvainoamisen esitykset elokuvissa

Vainoamiselokuvat (engl. stalker films) ovat kuvanneet vainoamisväkivaltaa 1970-luvun alkuvuosista lähtien. Niiden piirtämä kuva vainoamisesta on muokannut ymmärrystä ilmiöstä länsimaisessa kulttuurissa. Erityisesti Hollywoodin tuottamilla vainoamiselokuvilla katsotaan olleen vaikutusta jopa yhdysvaltalaisen vainoamislainsäädännön kehittymiselle.

Tamperelaisten taustamusiikki: dokumentoinnista ja tulevaisuuden haasteista

Musiikkikulttuureita muodostetaan ja muunnetaan ihmisten, musiikin ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Musiikilla järjestetään, säännellään, rakennetaan, ylläpidetään ja kiistetään eri tyyppisiä fyysisiä ympäristöjä. Kaupunkien julkisissa tiloissa soi musiikki, joka on sinne valittu järkiperäisin, esteettisin, emotionaalisin, manipulatiivisin tai välinpitämättömin perustein.

Idrottsevenemangens ljudlandskap och den ideale ljudskaparen

  FD Kaj Ahlsved disputerade i musikvetenskap vid Åbo Akademi hösten 2017 med en avhandling där han studerar praktiker relaterade till hur inspelad musik används i samband med lagsportevenemang i Finland. Hösten 2018 är han forskare för

Äänimaisematutkimuksen alkuvaiheet Suomessa 1989–1999: korvintodistajan kertomus

Kolmekymmentä vuotta sitten sana äänimaisema oli suurelle osalle suomalaisia täysin tuntematon. Toki se oli tuttu niille, jotka olivat koulussa saaneet ilon törmätä Liisa Tenkun lasten kanssa tekemiin äänikokeiluihin ja omien äänimaisemien tekemiseen tai Tenkun ja Ellen Urhon