VALIKKO

Artikkelit

Polyfonia Georgiassa ja Pohjois-Kaukasiassa

Meri-Sofia Lakopoulos on freelancemuusikko, asioimistulkki ja Helsinki-opas, joka askaroi elämäntapamuusikkona ennen kaikkea maailmanmusiikin parissa. Viime vuosina hän on enenevissä määrin ollut kiinnostunut etnomusikologiasta ja kirjoittamisesta. Moniäänisyyttä esiintyy koko Pohjois-Kaukasiassa: polyfonian kuningaskunnaksi tituleeratun Georgian lisäksi polyfonia on vallitseva

Monimuotoisuus tarkoittaa elinvoimaisuutta

  FM Lasse Lehtonen (Helsingin yliopisto) on Musiikin suunnan päätoimittaja. Aina Musiikin suunnan uutta numeroa toimittaessani en voi olla miettimättä sitä, mitä artikkelit kertovat suomalaisesta musiikintutkimuksesta ja sen tilasta. Toki ymmärrän, että näkökulmassa on rajoitteensa: lehden yksittäinen

Joaquin Tadeo de Murguía: ”Musiikista, että se on yksi tehokkaimmista keinoista herättämään patrioottisuutta ja rohkeutta”

Joaquin Tadeo de Murguía (1759–1836) oli espanjalainen urkuri ja säveltäjä. Musiikista, että se on yksi tehokkaimmista keinoista herättämään patrioottisuutta ja rohkeutta. Kirjoittanut Don Joaquin Tadeo de Murguia, Malagan kirkon urkuri. [Vuodelta 1809.] Käännös: Aleksi Haukka. Tutustu myös

Johdanto Joaquin Tadeo de Murguían tekstiin

  FM Aleksi Haukka on musiikkitieteen jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa. Suomessa ei monesti muisteta tai tiedetä, että Napoleonin sotien yksi keskeisiä sotanäyttämöitä oli Iberian niemimaan vanhat kuningaskunnat Portugali ja Espanja. Tapahtumavyyhti, joka johti sotaan Espanjassa, on monimutkainen ja

Lectio praecursoria: Musik och sport: En analys av musikanvändning, ljudlandskap, identitet och dramaturgi i samband med lagsportevenemang.

FD Kaj Ahlsved disputerade i musikvetenskap vid Åbo Akademi 24.11.2017 med avhandlingen Musik och sport: En analys av musikanvändning, ljudlandskap, identitet och dramaturgi i samband med lagsportevenemang. Som opponent fungerade docent Dan Lundberg, arkivchef och överbibliotekarie vid

Karjalan Kaaleet (romanit) osana itäsuomalaisuutta – 100 vuoden hiljaisuus

  FT, dosentti Kai Åberg on perinnemusiikin tutkija Itä-Suomen yliopistosta. Harvalukuinen romanitutkimus (aiemmin mustalaistutkimus) tiedostaa hyvin romaniuden ja karjalaisuuden vuosisataiset kytkökset niin historian kuin eri perinteiden ja kulttuurin osa-alueilla (esim. Thesleff 1921; Vehmas 1961; Grönfors 1981, Viljanen-Saira

Om “Suppés uvertyr” för hornseptett

PD Mikko Lagerspetz är professor i sociologi vid Åbo Akademi och dirigent för Blåslaget, en blåsorkester verksam vid Åbo svenska arbetarinstitut och Svenska Bildningens Vänner rf.   Finländska blåsmusiker som medverkat i någon blåsorkester med långa anor

Jaco Pastoriuksen soundi-analyysi ”Donna Lee” -kappaleessa soveltaen tietokoneavusteista musiikkianalyysia

  FT/ Musiikkipedagogi/musiikkiteknologi (AMK) Jari Eerola on tutkija Tampereen yliopistosta. Olen toiminut tutkimustyöni ohessa sähköbasson- ja bändisoiton opettajana yli kymmenen vuotta. Joskus opetustyössäni saatan usein, jopa aivan kuin sattumalta, alkaa analysoida oppilailleni jonkun tunnetun bassonsoittajan tyyliä. Joskus