VALIKKO

1/2020, 42. vuosikerta

RSS
Facebook
Twitter

Intro

Henri Pitkänen ja Nina Öhman, päätoimittajat
Musiikintutkimuksen julkaisemisen tulevaisuus

 

Artikkelit

Johanna Rapo ja Taru Tähti
”Tahtoa ja rohkeutta mennä tuulta päin” – Omaehtoinen musiikin harrastaminen syömishäiriöstä toipumisen tukena

Ahti Korhonen
Lennättimen aika – Ääni-innovaatioiden kehityskausia ja -vaiheita

Meri-Sofia Lakos
Johdatus Etelä-Albanian ja Luoteis-Kreikan Epiruksen polyfoniseen lauluun

Elina Seye, Henri Pitkänen ja Leena Lampinen
Postkoloniaalinen teoria ja musiikintutkimus

Inka Rantakallio
Lectio praecursoria: New Spirituality, Atheism, and Authenticity in Finnish Underground Rap [Uushenkisyys, ateismi ja autenttisuus suomalaisessa underground-rapissa]

 

Outro

Janne Mäkelä, Antti-Ville Kärjä & Nina Öhman
Musiikintutkimusta ilman musiikkia?

 

**
Kannen taustakuva: Hughes-lennätin. Kuva rajattu alkuperäisestä: Daderot, Wikimedia Commons, Public domain.