VALIKKO

Tiedote: Musiikin suunta on suljettu 28.2.2018

Tiedote

Musiikin suunta on suljettu 28.2.2018 tuen osoituksena tämänpäiväiselle tutkijayhteisön työtaistelulle.

Ilman yliopiston tutkijoiden ja opiskelijoiden jatkuvaa aktiivisuutta ja panosta Musiikin suunnalla ei olisi sisältöä mitä julkaista ja tutkimusta josta raportoida. Osoittaakseen tukensa lakossa oleville tutkijoille Musiikin suunta ei ole käytettävissä tänään.

Lehden toimitus muistuttaa, että lähes poikkeuksetta merkittävimmät kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset ja tekniset innovaatiot ovat syntyneet tutkimuksen eli tutkijoiden työn tuloksena. Jos nämä kaikki tulokset “suljettaisiin” kokonaiseksi päiväksi kuten lehti tänään, meille ei jäisi itsestäänselvyyksinä pitämistämme arkipäivän ilmiöistä jäljelle juuri yhtäkään.

Musiikin suunta pitää yllä mainituista syistä tämän päivän historiallista työtaistelua erittäin tervetulleena ja ilmaisee sille painokkaasti tukensa. On kuitenkin äärimmäisen häpeällistä – ja harmillista töiden hoitamisen kannalta – että tähän tilanteeseen on tultu.

LISÄÄ KOMMENTTI